Skolskjutsar läsåret 2018-2019

Skolskjutsar läsåret 2018-2019

  1. Skolskjutsbeslut

Skolskjutsbesluten för läsåret 2018-2019 görs i juni och de publiceras därefter i Wilma.

  1. Läsåret 2018-2019

I Sjundeå börjar skolan onsdagen den 8 augusti 2018 enligt läsordningen.

  1. Returnerande / förvarande av busskorten

På den sista skoldagen ska eleverna returnera Matkahuoltos busskort, men HRT:s resekort får de behålla. Eleverna ska ta hand om sitt HRT:s resekort under hela den grundläggande utbildningen. De elever som har behov av Matkahuoltos busskort för skolresor under läsåret 2018-2019 får ett busskort under den första skoldagen.

  1. Laddning av HRT:s resekort / HRT:s kundbetjäningsställe i Sjundeå

I juni får de elever som är berättigade till skjuts ett laddningsbrev hem per post. Genom att visa upp brevet vid HRT:s kundbetjäningsställe i Sjundeå får eleverna sina HRT-resekort laddade för höstterminen 8.8-21.12.2018. Resekorten kan laddas inför vårterminen (7.1-1.6.2019) fr.o.m. 8.10.2018.

Nya elever får också resekortet genom att visa upp laddningsbrevet. Den nya perioden kan laddas på kortet endast vid HRT:s kundbetjäningsställe i Sjundeå bibliotek och kortet ska laddas innan skolan börjar. Eleven/vårdnadshavaren kan vid Sjundeås kundbetjäningsställe (biblioteket) skaffa ett nytt resekort istället för ett försvunnet. För ett nytt kort som ersätter ett borttappat, uppbärs en kortavgift och en behandlingsavgift enligt HRT:s prislista. Om resekortet skadas och det inte beror på eleven, kan eleven få ett nytt resekort från Sjundeås kundbetjäningsställe utan att någon avgift uppbärs.

Biblioteket / HRT:s kundbetjäningsställe håller öppet under sommaren 4.6 – 19.8.2018 enligt följande:

Må      13 – 19

Ti          10 – 16

On       10 – 16

To        13 – 19

Fr         10 – 16

Adress: Stationsvägen 2, 02580 Sjundeå

Avvikande öppettider på dagen före midsommarafton, to 21.6 kl. 10-15. 

  1. Användningen av HRT:s resekort under sommaren

Eleverna får behålla sina resekort över sommarlovet. Elevbiljetten gäller under skolornas höst- och vårterminer vardagar kl. 4.30-18.00 (inte under söckenhelger eller jul- och sommarlov). Elevbiljetten används under biljettens giltighetstid som en normal periodbiljett och den berättigar till ett obegränsat antal resor.

Elevernas resekort är avsedda för skolresor. För skoldagar och avslutningsdagar som infaller på lördagar har det laddats värde på kortet. Familjerna kan om de så önskar, själva ladda värde på elevernas resekort och då kan kortet även användas under kvällar, veckoslut och lov.

HRT:s personliga resekort kan användas inom HRT:s zon 3 mellan Sjundeå och Kyrkslätt både i tåg och bussar, exempelvis för att ta sig till hobbyer. 

Barn under 7 år kan åka avgiftsfritt och de får ett HRT-resekort för barn i papp från kundbetjäningsstället i Sjundeå bibliotek.

  1. Rutter, linjer och tidtabeller

För eleverna planeras enligt läsordningen de skjutsar som ska användas varje enskild dag. Under skjutskortet i Wilma finns information om den skjuts som anvisats barnet enligt läsordningen. På kortet står Nyckellinjens eller bussens nummer.

Skjutsarna planeras under tidsperioden 23.7-7.8.2018.

Eleverna kan använda andra turer på den egna rutten om det finns utrymme i dem. Då ska eleven/vårdnadshavaren själv reda ut tidtabellerna och linjerna. 

Alla tidtabeller kommer att fr.o.m. augusti finnas i HRT:s reseplanerare www.reittiopas.fi.

De nuvarande rutterna blir busslinjer. Enligt de nuvarande planerna förväntas inga ändringar till morgontidtabellerna och på eftermiddagarna avgår skjutsarna från skolan kl. 13:25, 14:25 och 15:25 samt turbussarna enligt tidtabellerna.

Enligt nuvarande uppgifter kör Pohjolan Liikenne följande turer:

7:40 Lojo - Svidjavägen - Kommuncentrum

8:10 Kommuncentrum - Lappersvägen - Virkby (Källhagens buss)

08:40 Virkby - Lappersvägen - Kommuncentrum

15:05 Virkby - Lappersvägen - Kommuncentrum (Källhagens buss)

15:30 Kommuncentrum - Störsvik - Östra Kungsvägen.

I dessa turer används Matkahuoltos busskort.

Nyckellinjerna har följande rutter:

912 Kommuncentrum - Sjundeåvägen - Kustvägen - Pickala fabrik - Kommuncentrum

912 K Kommuncentrum - Sjundeåvägen - Kustvägen - Störsvik - Pickala fabrik - Kommuncentrum

913 A Kommuncentrum - Evitskogsvägen - Karskog - Engesbyvägen - (Kela) - Västra Kungsvägen - Kommuncentrum

913 B Kommuncentrum - Västra Kungsvägen - (Kela) - Engesbyvägen - Karskog - Evitskogsvägen - Kommuncentrum

914 Kommuncentrum - Evitskogsvägen - Lappersvägen - Kommuncentrum

914 T Lappersvägen - Kommuncentrum

915 T Kaffeland - Näsby - Kby - Kommuncentrum

915 Kommuncentrum - Kby - Näsby - Kaffeland - Näsby - Kommuncentrum

915 A Kommuncentrum - Näsbyvägen (Skräddarskogsvägen) - Andbyvägen - Evitskogsvägen - Kommuncentrum

915 B Kommuncentrum - Evitskogsvägen - Andbyvägen - Näsbyvägen (Kaffeland) - (Skräddarskogsvägen) - Kommuncentrum

914 B Kommuncentrum -Evitskogsvägen - Kommuncentrum

916 Kommuncentrum - Svidjavägen - Pauni - Svidjavägen - Kommuncentrum

917 A Kommuncentrum - Hästbölevägen - Lappersvägen - (Lempans) - Kommuncentrum

917 B Kommuncentrum - (Lempans) - Bocksvägen - Hästbölevägen - Flytvägen - Kommuncentrum

Kommuncentrum = AKK och SSS (vid behov)

Nyckellinjernas bussar markeras med linjenummer och i början även med rutterna.

  1. Klubb- och eftermiddagsverksamhet

Elevernas eftermiddagsverksamhet börjar 8.8.2018 i Aleksis Kiven koulus lokaler.

Klubbverksamhet ordnas preliminärt under veckorna 40-50. Det kommer mer information om dessa på hösten via Wilma.

I enlighet med skolskjutsprinciperna strävar man efter att ordna skolornas klubbverksamhet, så att även de elever som beviljats skjuts, kan delta i klubbarna med beaktande av skjutstidtabellerna. Utbildningsanordnaren är inte skyldig att sköta om skolskjutsen till skolans klubb, hem från klubben eller från klubben till daghemmet. En elev kan ändå genom att utnyttja befintliga kollektivtrafiklinjer, använda senare turer så att eleven har möjlighet att delta i den av kommunen ordnade klubbverksamheten efter skoldagen eller för skjuts hem från eftermiddagsverksamheten. Vårdnadshavarna tar alltså själva reda på vilken skjuts eleven ska åka hem med från klubben.

  1. Förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik

Förskoleundervisningen och den kompletterande småbarnspedagogiken börjar 8.8.2018 och förskoleundervisning ordnas må-fr kl. 09:15-13:15.

Elever som endast deltar i förskoleundervisning har rätt till avgiftsfri skolskjuts. Elever som har behov av kompletterande småbarnspedagogik på morgnarna innan förskoleundervisningen börjar har inte rätt till skolskjuts på morgonen. Detta gäller också eftermiddagsskjutsen för de elever som har behov av kompletterande småbarnspedagogik efter förskoleundervisningen. Men elever som endast har behov av kompletterande småbarnspedagogik efter förskoleundervisningen har rätt till morgonskjuts.

  1. Skolskjutsprinciperna som trädde i kraft 1.1.2018 finns i helhet på kommunens webbplats.

Om ni har frågor kan ni kontakta bildningskansliet per e-post: sivistystoimisto@siuntio.fi. Jag svarar på e-post fr.o.m. 23.7.2018.

Hälsningar
Cilla Ojala
bildningskansliet
förvaltningsplanerare